Farghuset.com

Tak

Ska man renovera hemma så är det viktigt att måla taket innan man börjar med väggar och golv för att undvika stänk på nymålade ytor. Vid normalt nedsmutsade tak räcker det med en strykning (med undantag för starkt sugande tak), vilket spar både armar och tid. Som vanligt är det noggrannhet, bra verktyg och ett ordentligt underarbete som lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Börja med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden här nedan.
Förbehandling
Om du inte känner till underlaget, provtvätta först en liten yta med vatten. Om vattnet löser upp färgen är det troligen limfärg, vilket är en vattenlöslig färg som ofta användes fram till sextiotalet. Limfärgen är inte ommålningsbar utan måste svamptvättas ner helt med massor av vatten som får suga in i limfärgskiktet. Om färgen inte löses upp men smetar av sig på en torr trasa är det troligtvis kalkfärg. Denna ska inte tvättas. Borsta istället ytan noggrant tills den blir fast och damma av noga. Om färgen inte löses upp av vatten och inte smetar av sig på en torr trasa, damma av taket och tvätta eventuellt med målartvätt för att avlägsna fett och smuts. Låt medlet verka i några minuter och torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfiber.
Underarbete
  • Tidigare målade tak: Skrapa bort lös färg med en spackel och se till att underlaget är fast i ytan och fritt från stoft. Spackla igen sprickor och ojämnheter med hand- eller grovspackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 120–180. Spackla gärna två gånger eftersom spacklet sjunker lite när det torkar. För att spara ryggen använd gärna förlängningsskaft.
  • Nya tak: Var noga med att skrapa och borsta stoftiga ytor som exemplevis putsade och sandgrängade tak. Spackla igen sprickor och ojämnheter med hand- eller grovspackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 120–180. Spackla gärna håligheter två gånger eftersom spacklet sjunker lite när det torkar.
Börja måla
Rolla takfärgen flödigt med en bred Ullon- eller Perlonroller. Vid normalt nedsmutsade och sugande tak räcker det med en strykning. Måla hela taket utan paus för att undvika torrskarvar. Använd förlängningsskaft. Om taket behöver två strykningar, måla först med en grundfärg i en riktning. Slutstryk alltid i riktning från ljuskällan och in i rummet. Använd rikligt med färg i rollern under hela målningsarbetet för att undvika ett ojämnt resultat på grund av torrollning. Måla två gånger på starkt sugande underlag som exempelvis träfiberplattor, nya puts och sandgrängade (sandspacklade) tak. Grunda först en gång i en riktning och slutstryk i andra riktningen, se ovan. Låt färgen torka minst en timme innan andra strykningen.
Tips
  • Skydda med maskeringstejp. Använd maskeringstejp för att skydda intilliggande ytor. Ta bort tejpen direkt efter målningsarbetet innan färgen torkat. För att få en skarp kant kring ett maskerat fält börjar du med att måla bottenfärgen vid tejpkanten och låter den torka. På så sätt undviker du att dekorfärgen kryper under tejpen. Därefter målar du dekorfärgen.
  • Att måla flödigt är det viktigaste för en lyckad takmålning. Takfärg finns ofta i 10 litersburkar som du kan doppa rollern direkt i. Du behöver därför inte använda rollertråg och slipper därmed hälla över färg med extra spill som följd. Använder du 3 litersburkar behöver du hälla färgen i ett tråg. Se då till att du hela tiden har gott om färg i tråget.
  • Rengöring av verktyg. Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör ren verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto flera gånger. Förvara pensel och roller i tillsluten plastpåse om du tar paus i arbetet.
  • Hjälp till att skydda naturen. Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspäd-bar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg och lösningsmedel till en miljöstation i din kommun.
  •