Farghuset.com

Underarbete

Underarbete är viktigt. Börja alltid med att bryta strömmen i rummet. Skruva loss kåpor kring eluttag och strömbrytare. Ta helst bort golvsocklar och lister och märk listerna på baksidan, så vet du var de ska sitta sedan. Ta bort tavelkrokar och annat som sitter fast på väggarna. Utgå sedan från vilket underlag väggarna har. Underlaget måste vara torrt, jämnt och fast.
Tapetserad yta: Skrapa bort löst sittande tapet, kontrollera speciellt i hörn och vid lister. På pappersburna vinyl- och strukturtapeter dras hela ytskiktet av. Gamla överlappsskarvar slipas ner och spacklas ut. Andra hål och ojämna partier måste också spacklas ut över hela ytan. Större hål lagas först med väggfix eller liknande. Gör en lätt avslipning på alla spacklade ytor. Damma och förlimma spacklade ytor med utspätt lim enligt anvisning på förpackningen.
Glasfiber eller annan målad väv: Underlaget tvättas med målartvätt och sköljs sedan av. Bredspackla, slipa och förlimma sedan väggarna.
Textiltapet, juteväv, sjögräs eller liknande: Riv ner materialet. Använd tapetnedtagningsmedel om det sitter hårt. Spackla och förlimma.
Målad yta: Tvätta med målartvätt eller liknande. Skölj noga. Skrapa upp sprickor och flagade ytor. Spackla och slipa av.
Betong och putsade ytor: Spackla ojämnheter och skarvar. Bredspackla och slipa hela ytan. Damma av och förlimma.
Gips-, spån- och träfiberplattor: Spackla spik- och skruvhål, skarvspackla plattorna med skarvremsor eller limma dem med vävlim. All spackling görs med sandspackel. Slipa och förlimma. Spånskiveskarvar grundmålas med alkydfärg för att undvika kantresning.
Verktyg och tillbehör som du behöver

1. Tvättsvamp och hink med rent vatten
2. Vattenpass eller lod
3. Pensel
4. Tapetverktyg
5. Sax
6. Skarvrulle
7. Tumstock
8. Roller
9. Tapetkniv