Farghuset.com

Fem riktlinjer till kloka kulörval

Eftersom det totalt finns 20 000 urskiljbara färger så finns det hur många sätt som helst att kombinera dessa med varandra. Men alla är kanske inte så lyckade och det är här det börjar bli svårt. Men det finns fem principer att kombinera färger på för att hitta en bra balans. Principer som vi redogör för nedan. Sen hjälper vi dig i butiken vidare med dina kulörval och hur det ska hänga ihop utifrån just ditt hem och dina önskemål. Våga måla mera!
Fem riktlinjer
Nedan visar vi exempel på fem riktlinjer för att kombinera färger för att hitta en bra balans. Vi kallar dem maximalkulörer, komplementfärger, ton i ton, nyanslika färger och neutrala färger.
Ljusets inverkan.
Nästan lika viktigt som färgsättningen är ljussättningen. Ljuset bestämmer till stor del hur kulörerna påverkar rumsupplevelsen. Tre enkla grundregler för att planera en bra belysning i din bostad.
Maximalkulörer: En kulört färg som helt saknar vithet och svarthet.
Använd ett allmänljus som lyser upp rummet.
Komplementfärger: Färger som står mittemot varandra i färgcirkeln.

Skapa riktad belysning för att göra de saker som kräver lite extra ljus.

Ton i Ton: Färger som går ton-i-ton. De har alla samma kulörton, men de kan ha olika mycket kulörthet och olika stort inslag av vithet eller svarthet.
Använd stämningsljus för att skapa trivsel.
Nyanslika färger: Har sin likhet i samma fördelning mellan kulörtäthet, vithet och svarthet.
Neutrala färger: Neutrala färger är mittpelaren i färgcirkeln. De okulörta från svart till vitt.