Farghuset.com

Fönster och snickerier

Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför är det viktigt att du gör målningsbehandlingen extra noga här, och att du regelbundet ser över och rättar till skador som uppstår. Behöver du hjälp så vänd dig till oss i butiken. Här finns en specialutbildad fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför målningen av huset. Du kan även boka en tid för en noggrann husbesiktning. Här kommer våra tips.
1. Tvätta

Tidigare målade ytor: Underarbetet är mycket viktigt för slutresultatet. Tvätta alla träytor med enligt rekommendation på förpackningen. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Finns det mögel eller alger används förslagsvis Alg & Mögelfritt, utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Låt medlet ligga kvar och torka, ingen sköljning behövs. Låt ytan torka ordentligt innan du målar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16 %.

Nytt trä: När du målar på nytt trä behöver du inte tvätta. Obehandlat trä, dvs trä som stått obehandlat ett tag ska tvättas och borstas. Tvätta på samma sätt som beskrivs ovan för tidigare målade ytor. Tänk på att låta ytan torka ordentligt innan du målar.
2. Underarbete

Underarbete – nytt trä: Nytt trä ska behandlas snarast möjligt för att inte ta skada av fukt, alg- och mögelbeväxning eller starkt solsken. Det är en fördel att göra behandlingen redan innan trädetaljerna sätts på plats. Då kommer du åt att behandla alla ytor och arbetet går lättare. Borsta bort allt damm och löst stoft från träet. Skrapa bort kåda. Obehandlat virke som suttit uppe mer än fyra veckor ska borstas eller slipas i träets längdriktning för att färgen ska få maximalt fäste.

Underarbete – Tidigare målade ytor: Skrapa bort all löst sittande färg. Om ytan är i dåligt skick måste du ta bort den gamla färgen före ommålning. Slipa bort poröst och grånat trä och runda av vassa kanter. Om karmbottenstycke och bågens underkant är i dåligt skick, ta bort all färg. Tag även bort färgen cirka 20 cm upp på karm och bågens stående sidor för att förhindra fuktinträngning i ändträet. Tag bort åldrat kitt som börjat spricka upp och släppa från glasfals och glas. Använd helst ett kittstämjärn eller maskin. Tag bort kittet på bågens underkant samt cirka 20 cm upp på bågens stående sidor. Kittfalsen skall ha trären yta. Rengör glas med T-röd.

3. Olja och grundfärg
 • Behandla alla trärena ytor med Bestå Grundolja. Den är högpenetrerande, mättar träet och tillför rötskyddande fungicider. Var särskilt noga med ändträet. Kittsträngen skall inte oljas! Torka bort överflödig olja innan den torkar. Grundning kan ske 30 minuter efter det att oljan trängt in eller när den är helt torr.
 • Grundmåla alla ytor med Bestå Grundfärg. Mätta ändträet och småsprickor omsorgsfullt. Använd en kulör som avviker från täckfärgens, så kan du säkerställa tillräcklig skikttjocklek vid färdigstrykningen.
4. Foga och kitta
 • Kitta de renskrapade och urborstade kittfalsarna med Fönsterkitt. Skär upp munstycket till lämplig bredd. Lägg munstycket så att kittfogen efterslätar sig själv.
 • Eftersläta med en kittkniv.
 • Laga eventuella hål, större sprickor och fogar med Alcro Latexfog. Använd patronspruta för att trycka in massan ordentligt.
 • Toppförsegla den eventuella springan på insidan mellan yttre bågen och glaset med Alcro Latexfog för att hindra kondensfukt att tränga in den vägen.
 • Foga även infästning mellan bleck och karmbottenstycke.
5. Måla
Målar du fönster täckmålar du två gånger med Bestå Fönsterfärg. Stryk flödigt första gången. På fönster ska du låta färgen gå cirka två millimeter in på glasrutan så att vatten ej tränger in bakom kittet. Torka bort färgstänk från glaset innan färgen har torkat. Övriga snickerier målar du med fördel också med Bestå Fönsterfärg. Kom ihåg att alltid slipa av skarpa kanter så att färgfilmen kan bilda ett jämnt skyddande skikt. Använd en mjuk syntetisk pensel till den vattenburna fönsterfärgen.
Fler praktiska råd
 • Våra fönster utsätts för stora påfrestningar. Det är därför viktigt att de målas på rätt sätt och ses över med jämna mellanrum. Fukt som tränger in i träet brukar vara huvudorsaken till att färgen flagnar. Dåligt infästa fönsterbleck, springor mellan fönsterdelarna eller dåliga kittfalsar är typiska fel som måste åtgärdas innan du börjar måla.
 • Sätt bra maskeringstejp på glaset så slipper du färgkladd på fönstret. Kom ihåg att ta bort tejpen snabbt innan solen har gjort att klistret fastnat på fönstret. Vill du inte riskera detta finns UV-beständig maskeringstejp. Tejpen ska placeras cirka två millimeter in på glasrutan. Avlägsna den så snart färgen torkat.
 • Måla aldrig på solheta ytor.Bästa målningsvädret är när solen döljer sig bakom molnen. Det behöver inte vara mer än sju grader varmt. Men måla inte när det finns risk för regn och dagg inom det närmaste dygnet eller inom 1-2 timmar efter avslutad målning.
 • Skydda växter vid husfasaden. Täck med plast så slipper du färgstänk på rabatterna.