Farghuset.com

Price

Tät är en kombination av vävlim och grundfärg för inomhusbruk. Används för uppsättning av väv i våtutrymmen samt som fuktspärr. Tät har god vattenbeständighet och vidhäftningsförmåga samt utgör ett effektivt spärrskikt mot fukt. Finns som grund- och täckfärg.