Farghuset.com

Price

BESTÅ

Bestå Bevara är vår allra bästa terrassolja med ett underhållsintervall på upp till 4 år. Den tränger ner i virket och ger ett effektivt skydd mot upptag av vatten, motverkar uttorkning och minskar risken för torrsprickor. Produkten har utmärkt kulörhållning och ett långvarigt UV-skydd.

Bestå Bevara är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid. *Upp till 75% av den totala mängden organiskt kol i Bestå Bevara har ersatts med biobaserat material (uppmätt enligt med ASTM D6866-18), vilket betyder att 18% av det totala produktinnehållet är biobaserat.

  • Håller upp till 4 år
  • Långvarigt UV-skydd
  • Delvis biobaserad olja*